„Przedszkole pamięta” – 25.10.2019

Włączając się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” nasza grupa w dniu 25.10.2019 roku zorganizowała wycieczkę na cmentarz, gdzie odwiedziliśmy miejsca pamięci – „Pomnik w Hołdzie Osadnikom Wojskowym – Kombatantom II Wojny Światowej” oraz „Pomnik w Hołdzie Zmarłym i Pomordowanym Polakom na Syberii, w Katyniu i Kazachstanie”. Odwiedziliśmy również groby zmarłych nauczycieli i pracowników z naszej placówki. Dla tych, którzy zapisali się w naszej historii oddaliśmy im hołd, zapaliliśmy znicze. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku, który należy kształtować już od najmłodszych lat.