Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości – 08.11.2019

Dzieci z naszej grupy wzięły udział w uroczystości z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przedszkolaki pięknie zaprezentowały wiersz „Symbole Narodowe”, oddając szacunek swojej ojczyźnie. Następnie przyjmując właściwą postawę „na baczność”, o godz. 11.11 odśpiewały 4 zwrotki hymnu Polskiego „Jeszcze Polska nie zginęła”. Poprzez kultywowanie uroczystości narodowych uczymy naszych najmłodszych patriotyzmu, kształtujemy właściwe postawy i uczucia patriotyczne wobec swojego kraju.