Zajęcia otwarte – 22.11.2019

22 listopada w grupie I odbyły się zajęcia otwarte pod hasłem „Zabawy z misiem”. Rodzice mieli możliwość obserwacji swoich pociech podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz posiadanych wiadomości i umiejętności, jak również towarzyszenia dzieciom w zabawach muzyczno-ruchowych, masażykach oraz układaniu puzzli.   Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w zajęcia.