Górnicy z kopalni Nowy Ląd – 5.12.2019

5 grudnia w naszym przedszkolu gościliśmy górników z kopalni Nowy Ląd S.A. w Niwnicach. Spotkanie miało na celu poznanie zawodu górnika, poszerzenie wiadomości dzieci na temat ciężkiej i czasami niebezpiecznej ich pracy. Górnicy przybyli do nas w pełnym umundurowaniu. Goście wytłumaczyli dzieciom jakie znaczenie mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Przedszkolaki z zainteresowaniem oglądały przygotowaną prezentację multimedialną i zadawały pytania na nurtujące je tematy. Wysłuchały legendę o Świętej Barbarze patronce – górników. Dzieci dzięki takim spotkaniom nie tylko pogłębiają wiedzę, ale też uczą się szanować trud oraz pracę górników. Goście  zademonstrowali przedszkolakom narzędzia i sprzęty, jakimi górnicy posługują się w swojej pracy. Na zakończenie spotkania  górnicy  poczęstowali wszystkich uczestników słodyczami.