Podsumowanie projektu edukacyjnego „Spotkanie z choinką – tradycje Świąt Bożego Narodzenia” 09.12. 2019 – 31. 12. 2019

Opracowany projekt edukacyjny poświęcony został kultywowaniu zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz wzmacnianiu więzi rodzinnych i wspieraniu, rozwijaniu wielokierunkowej aktywności dzieci, kreatywności i pomysłowości w realizacji podjętych działań.
Podczas realizacji projektu dzieci twórczo współpracowały ze sobą. Korzystały z różnych źródeł informacji. Aktywnie uczestniczyły w cyklu zajęć poświęconych tradycjom Świąt Bożego Narodzenia. Ze szczególnym zaangażowaniem dzieci przystąpiły do ubierania choinki, wykonania ozdób świątecznych, dekoracji, które przystroiły naszą salę i przedszkole. Podczas spotkań poświęconych na realizację projektu dzieci wymieniały się między sobą informacjami, spostrzeżeniami na temat zwyczajów i tradycji obchodzonych w ich domach dawniej i jakie zachowały się do dzisiaj. Poznały wiersze, opowieści, kolędy i pastorałki. W trakcie zajęć kulinarnych wykonały świąteczne pierniczki wg przepisu Mamy Seweryna, którymi poczęstowaliśmy rodziców. Były również wycieczki okolicznościowe do miasta w celu oglądania dekoracji świątecznych, wycieczka do Kościoła NMP (wystawa szopek), wizyty z życzeniami świątecznymi oraz spotkania z ekspertami (wizyta w kuchni przedszkolnej, bibliotece, świąteczne warsztaty w Nadleśnictwie).
Emocje i wzruszenie można było oglądać na twarzach dzieci, kiedy brały udział w prezentacjach – Hej kolęda, kolęda, a później podczas uroczystego obiadu. Podniosłą atmosferę dopełniły warsztaty plastyczne z rodzicami, wspólne śpiewanie kolęd oraz podsumowanie ogólnej wiedzy związanej ze świętami Bożego Narodzenia, prezentacja zdjęć i wystawy prac plastycznych.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ I ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ PROJEKTU