Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury – wrzesień-styczeń

Nasza grupa w pierwszym semestrze brała udział w projekcie MAC ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Razem z Misiem przedszkolaki realizowały kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wiodące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym. Rozwijając czytelnictwo: czytanie w domu i przedszkolu, prezentacja dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów. W ramach akcji zostały zrealizowane następując moduły: Czytające przedszkolaki; Misiowy wolontariat; Bezpieczni z Małym Misiem; Mały Miś i prawa dziecka oraz Dzień Pluszowego Misia. Najwięcej radości podczas realizowanych modułów sprawiało dzieciom zabieranie misia do domu wraz dzienniczkiem. Dzieci wraz z rodzicami czytali książkę, wykonywali ilustrację do przeczytanego utworu, następnie w przedszkolu opowiadały o czym była bajeczka i chwaliły się swoją ilustracją.