Tajemnice książek – zajęcia zdalne

W tym tygodniu przedszkolaki z naszej grupy rozmawiały o tym, jakie miejsce zajmują książki w naszym życiu, do cze­go służą, jakie informacje można w nich znaleźć. Na podstawie zabawy dydaktycznej „Gdzie jest głoska f ?” odkryły literę f, F, uczyły się ją kreślić samodzielnie i po śladzie. Tworzyły modele słów zawierających literę f oraz doskonaliły umiejętność określania głosek na początku, na końcu i w środku wybranych słów. Dzieci oglądały film pt. „Jak powstaje papier?” oraz film pt. „Jak powstaje książka”. Wspólnie z rodzicami two­rzyły polisensoryczną książeczkę obrazującą ich uczucia podczas pobytu w domu. Wykonywały ćwiczenia matematyczne. Rozwiązywały wie­le zagadek językowych. Na podstawie opowiadania Jak powstaje książka? dzieci poznały krótką historię papieru i książek. Podczas zabaw tematycznych np. w księgarnię, przedszkolaki utrwaliły wygląd banknotów i monet używanych w Polsce oraz uczyły się posługiwania ich modelami. Uczestniczyły w zabawach ruchowych i rytmicznych. Dziękujemy serdecznie Rodzicom za zdjęcia.