Polska – Nasza Ojczyzna

Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się u dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce. W tym tygodniu poznawaliśmy Naszą Ojczyznę, symbole narodowe i tradycje. Nasze Przedszkolaki oraz Rodzice po raz kolejny wykazali się wielkim zaangażowaniem i pomysłowością, za co bardzo dziękujemy!