W krainie muzyki- zajęcia zdalne

Nasze przedszkolaki sumiennie uczą się i bawią w swoich domach. W dniach 11-15 maja dzieci poszerzały swoją wiedzę na temat muzyki. Uczestniczyły w wielu zaba­wach dźwiękowych, tworzyły instrumenty, poznawały różne rodzaje ekspresji muzycznej. Próbo­wały nazywać uczucia, które im towarzyszą podczas słuchania i tworzenia muzyki. Uczestniczyły w zabawie badawczej „Grająca woda”. Rozwijały swoje umiejętności matematyczne, klasyfikując przedmioty i definiując podobieństwa i różnice między nimi. Dopasowywały różne rodzaje utworów do odpowiednich uroczystości. Dzieci nauczyły się rozpoznawać lite­rę h, H, kreślić ją po śladzie i samodzielnie. Próbowały wyrażać treść utworu poprzez ruch i środki plastyczne ( np. praca plastyczna pt. „Malowanie muzyki”). Utrwaliły informacje dotyczące bezpiecznego poziomu głośności dźwięków, dowiedziały się, jak dbać o słuch. Wspólnie z rodzicami tworzyły gitarę według instrukcji obrazkowej. Ponadto dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, rytmicznych i ćwiczeniach gimnastycznych.