Polska to mój dom

Podczas kolejnej już edukacji domowej z rodzicami, dzieci rozmawiały o Polsce, symbolach narodowych: fladze, godle i hymnie. Dowiedziały się co to ojczyzna oraz to, że Polak jest osobą, która mówi po polsku, a jego krajem jest Polska. Oglądały mapę naszego kraju i zaznaczały na niej Lwówek Śląski oraz inne miejsca które kiedyś odwiedziły, Wisłę i Warszawę – stolicę Polski. Poznały niektóre duże polskie miasta takie jak Gdańsk, Toruń i Kraków oraz krajobrazy naszej ojczyzny – lasy, niziny, morze, wydmy, jeziora, góry, rzeki. Zapoznały się z piosenką „O Warszawskiej Syrence” i Legendą o Smoku Wawelskim, wspólnie z rodzicami przypomniały sobie hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”. Dowiedziały się również, że Polska leży w Europie i jest członkiem Unii Europejskiej. Wysłuchały hymn Unii Europejskiej „Oda do radości’ Ludwiga van Beethovena. Oprócz tego wyklejały z kółek na czerwonym tle orła białego, który jest symbolem naszego godła narodowego. Wspólnie z rodzicami odkrywały w tekstach literę J, j i po zapoznaniu z wyglądem graficznym litery próbowały ją napisać.