Rodzina – zajęcia zdalne

W tym tygodniu panowała radosna atmosfera. W dniach 25-29 maja dzieci poszerzały swoją wiedzę na temat rodziny. Przedszkolaki, oczywiście z pomocą rodziców, wzmacniały poczucie przynależności do ro­dziny poprzez opisywanie osób słowami, ruchem, gestem, a także odgrywając scenki z życia ro­dzinnego. Dzieci utrwalały znajomość nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeń­stwo, dziadkowie, krewni itp. Rozwijały kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach. Usprawniały słuch rozwiązując zagadki słuchowe. Dzieci rozwijały umiejętności matematyczne poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów. Ćwiczyły przeliczanie obiektów, dodawanie w zakresie 10, kontynuowa­ły rytmy. Uczestniczyły w zabawach ruchowych do piosenek, tworzyły do nich akompaniamenty i ilustrowały je ruchem. Wykonywały prace plastyczne i maskotki dla rodzeństwa lub rodziców. Dziękujemy serdecznie rodzicom za poświęcony czas i zaangażowanie w wykonywanie prac i zadań z dziećmi oraz za nadesłane zdjęcia.