Moja miejscowość, moje miasto…

W pierwszym tygodniu maja na zajęciach zdalnych dzieci poszerzały wiadomości na temat swojej miejscowości, miasta. Było to wprowadzenie do tematyki patriotycznej, gdyż pojęcia kraj czy ojczyzna to dla przedszkolaków słowa abstrakcyjne, ich wyjaśnienie rozpoczęliśmy od tego, co dziecku bliskie i znajome – rodzina, dom, ulica, miejscowość, to wszystko co nas otacza – nasze podwórko, sąsiedzi. Przedszkolaki określały miejsce zamieszkania (wieś, miasto) nazywały swoją miejscowość, poznawały jej historię, ważniejsze obiekty i zabytki. Dzieci utrwalały adres zamieszkania, budowały domy z klocków oraz wykonywały wiele kart pracy. Poniżej załączam zdjęcia, za które serdecznie dziękuję.