Wakacje! – zajęcia zdalne

W minionym tygodniu dzieci utrwalały zasady bezpieczeństwa podczas wakacji. Poznały znaki informacyjne i ostrzegawcze, które występują na szlakach turystycznych. Poznały najważniejsze pasma górskie w Polsce oraz nazwy miejscowości położonych w górach. Dzieci rozmawiały z rodzicami na te­mat planowania podróży – zastanawiały się, o czym należy pamiętać, gdy wyrusza się w podróż, tworzyły listę rzeczy, które są niezbędne, np. na wycieczce w górach, na wakacjach nad morzem, na wycieczce w lesie, nad wodą, na łące. Wspólnie z rodzicami omówiły środki transportu, którymi można udać się w podróż.
Dzieci rozmawiały o czekającym je rozstaniu z przedszkolem. Określały, co najbardziej lubiły robić w przedszkolu, które zajęcia były najbardziej interesujące, czego się nauczyły. Rozmawiały również o sposobach, w jakich można podtrzymywać kontakty z kolegami i koleżankami z grupy.
Uczestniczyły w wielu zabawach językowych. Doskonaliły umiejętności analizy i syntezy syla­bowej i głoskowej, przeliczały sylaby i głoski w słowach, przeliczały słowa w zdaniach.