Zdalne nauczanie – czerwiec

W ostatnim miesiącu zdalnego nauczania dzieci próbowały nazywać uczucia i emocje towarzyszące im podczas różnych aktywności oraz odczytywać emocje bliskich. Natomiast rodzice w toku różnorodnych działań zwiększali poczucia wartości swoich pociech. Kolejnym zagadnieniem było poszerzanie wiedzy na temat środków transportu (auta, pociągi, statki, samoloty). W tym obszarze przedszkolaki doskonaliły głównie umiejętności spostrzegania i klasyfikowania. Ostatni tydzień zdalnego nauczania to oczywiście wakacje, gdzie dzieci uczyły się m.in. wypowiadać na określony temat.

Bardzo dziękuję Rodzicom i e-przedszkolakom za współpracę i wytrwałość! Życzę udanego wakacyjnego wypoczynku oraz dużo zdrowia!!!