Spotkanie z przedstawicielami straży miejskiej

Dzieci z grupy VI brały udział w spotkaniu z przedstawicielami Straży Miejskiej. Celem przeprowadzonych zajęć było poszerzenie wiedzy wśród dzieci na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, a także wdrażanie obowiązku ich przestrzegania oraz praktyczna nauka przejścia po pasach.  Podczas spotkania dzieci miały również możliwość zapoznania się z wyglądem,  zadaniami stojącymi przed strażnikami.  Za cenne rady i zdobyte doświadczenia podziękowaliśmy czarodziejskimi słowami i kwiatami.