Projekt edukacyjny – WARZYWA – podsumowanie

Podsumowaniem projektu edukacyjnego „Warzywa” był Dzień Pomidora, w którym dzieci wraz z Paniami ubrały się na kolor czerwony. W tym dniu od samego rana wszyscy byli w doskonałych nastrojach, może za sprawą tego radosnego koloru ubrań! Przedszkolaki poprzez zabawy edukacyjne podsumowały swoje wiadomości i umiejętności nabyte w czasie tworzenia projektu. Mali aktorzy wyrecytowali wiersz Jana Brzechwy Pomidor oraz głośno zaśpiewali piosenkę Pomidorek. Na zakończenie wspólnie wykonali pracę plastyczną Pomidory.