Zajęcia z edukacji zdrowotnej

W naszej grupie odbyły się zajęcia z zakresu higieny rąk pod hasłem „Czyste ręce – przeciwdziałanie chorobom” z wykorzystaniem inscenizacji pt. „Dwie rączki”. Celem było zapobieganie chorobom brudnych rąk, a także wyrobienie u dzieci na miarę ich możliwości nawyku mycia rąk przede wszystkim po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze spaceru, po zabawie a także kiedy czują, że ręce są po prostu brudne. Utrwalamy te umiejętności podczas codziennego pobytu dzieci w placówce, a także zachęcamy do częstego mycia rąk w domu.