Deszczowe zabawy

W trakcie różnorodnych form aktywności dzieci zapoznały się z cyklem obiegu wody w przyrodzie (opowiadanie, film edukacyjny). Uczestniczyły w zabawach ruchowych, słuchowych, muzyczno-tanecznych, plastycznych, graficznych związanych z wodą i deszczem. Eksperymentowały z wodą – poznały trzy stany skupienia, dowiedziały się co pływa, co tonie, wydawały dźwięki z użyciem wody, barwiły wodę (barwy podstawowe i pochodne) wyciągając trafne wnioski. Dzieci utrwaliły również pojęcia związane ze zmianami pogody w cyklu pór roku. Obserwowały pogodę i zaznaczały na kalendarzu pogody. Chętnie wykorzystywały zdobytą wiedzę w zabawach interaktywnych z użyciem tablicy multimedialnej.