Ważenie i mierzenie pojemności płynów

Ważenie, jest potrzebną umiejętnością życiową człowieka. Realizacja tego zagadnienia wiąże się z organizowaniem zabaw i zajęć, w których dzieci mogą samodzielnie manipulować przedmiotami, porównywać je i oceniać ich ciężar (masę). Chcąc określić ciężar dziecko musi go „czuć” wyważając w rękach – taka ocena jest możliwa przy wyraźnych różnicach ciężaru. Dokładniejszej oceny dokona dziecko za pomocą wagi szalkowej. Zabawy z wagą pozwoliły porównać ciężar przedmiotów i określić, co jest cięższe, lżejsze lub waży tyle samo. Podobne znaczenie jak ważenie. ma mierzenie płynów. W pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym podczas zajęć z mierzenia płynów należy skupić się na osiągnięciu następującego celu: co zrobić, aby dzieci wiedziały, że płynu jest tyle samo, chociaż po przelaniu wydaje się go więcej albo mniej. I właśnie poprzez doświadczenia z wagą , wodą i różnymi pojemnikami, dzieci z naszej grupy mogły przekonać się , o tych ważnych zależnościach i zasadach i umiejętnościach życiowych by móc określić co jest cięższe, a co lżejsze, lub czy w tym pojemniku jest więcej wody, mniej, czy tyle samo.