Projekt edukacyjny „Budowle”

W pierwszym tygodniu marca dzieci poszerzały swoją wiedzę na temat budowli. Po utworzeniu siatki wiedzy z tego zakresu, dzieci zastanawiały się, czego chcą jeszcze się dowiedzieć. I tak poprzez film edukacyjny obejrzały najciekawsze budowle świata oraz poznały pracę architekta. Przedszkolaki podejmowały następujące działania: podczas spacerów obserwowały budynki w pobliżu przedszkola, rysowały ołówkiem projekt budowli, konstruowały różne budowle z figur geometrycznych, klocków drewnianych, plastikowych oraz jednorazowych kubeczków, liczyły elementy domów, poznały materiały budowlane, oglądały ilustracje zabytków naszego miasta i wypowiadały się na temat oraz wykonywały różnorodne prace plastyczne. Celami projektu było rozwijanie zainteresowania architekturą, poznawanie różnego typu budowli, rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni przestrzennej oraz kreatywności, wzbogacenie słownictwa o słowa związane z budownictwem oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupach. Jestem pewna, że cele zostały osiągnięte!