Powitanie wiosny

Powitanie wiosny to dla każdego przedszkolaka wyczekiwane wydarzenie. Ogromne emocje wśród dzieci wzbudziły już same przygotowania, które rozpoczęliśmy dużo wcześniej niż kalendarzowe nadejście wiosny. Podczas licznych spacerów, szukaliśmy oznak nowej pory roku, poznaliśmy również piosenki o tematyce wiosennej. Dzieci z wielkim zaangażowaniem pomagały w wykonaniu wiosennych kwiatów z bibuły i grzechotek pozwalających „budzić” wiosnę. Podczas zajęć w sali symbolicznie żegnały bałwanka, witały Panią Wiosnę , wspólnie z nią tańczyły taniec kwiatów i powracających ptaków, do utworów P. Czajkowskiego, rozwiązywały zagadki o wiosennych kwiatach i ptakach. Następnie każdy przedszkolak wykonał symboliczny plakat pod hasłem:” Żegnaj zimo! – Witaj wiosno!”  Najbardziej oczekiwaną przez dzieci atrakcją był spacer po najbliższej okolic y. Trzymając w rękach kwiaty i grzechotki, kolorowym korowodem wyruszyły do parku i okrzykami „Precz zimo zła” próbowały ją odstraszyć , a potem śpiewały piosenki o wiośnie. I tak kolorowym, ale już wiosennym, uśmiechniętym pochodem wróciły do przedszkola.