Projekt edukacyjny „Pisanka”

Wielkanoc to niezwykle barwny i bogaty w tradycje czas. Postanowiliśmy w sposób szczególny, poprzez pracę metodą projektu edukacyjnego, zebrać i poznać zwyczaje związane z polską Wielkanocą. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia tematycznie związane ze świętami i zwyczajami wielkanocnymi. Wszystkie nasze aktywności związane były z tematem projektu. Począwszy od edukacji matematycznej, poprzez przygotowanie do nauki czytania i pisania. Dzieci aktywnie pracowały wykorzystując działalność plastyczną, muzyczną, ruchową, przeprowadzały doświadczenia, dokonywały obserwacji.
Realizacja projektu trwała dwa tygodnie. Dzieci były bardzo zaangażowane w realizację projektu, zgodnie współdziałały, dobrze wywiązywały się ze swoich zadań. Widać było, że poznawanie polskich tradycji, porównywanie tych, które są kultywowane w rodzinach dzieci oraz samodzielne wykonywanie zadań sprawiało im wiele radości.
Do projektu zaproszono rodziców i wspólnie z nimi utrwalano wiedzę na temat obrzędów ludowych charakterystycznych dla Świąt Wielkanocnych (podczas zajęć zdalnych).
Dzięki tym działaniom dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych. Efektem widzialnym są wspólnie wykonane dekoracje wielkanocne – jajka styropianowe, kartki świąteczne, gipsowe zajączki itd.