Zajęcia zdalne

W związku z zaistniałą sytuacją, drugą część projektu edukacyjnego „Jajko” realizowaliśmy w warunkach edukacji domowej za pośrednictwem przekazywanych ofert edukacyjnych przy współpracy nauczyciela i rodziców. Efekty działań można zobaczyć na przesłanych zdjęciach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przedszkolakom i ich Rodzicom.