Rozwijanie zainteresowań swoim miastem, krajem i unią europejską 26.04.2021r. – 30.04.2021

Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej państwowości.

1 Maja – Międzynarodowy Dzień Pracy.

2 Maja Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą.

3 Maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r.

Dla przedszkolaków z naszej grupy była to doskonała okazja do kształtowania postawy patriotyzmu i rozbudzania szacunku dla symboli narodowych. Nasze przedszkolaki miały możliwość podczas zabaw, zajęć i wycieczek online poznać historię, tradycje i atrakcje turystyczne naszej Małej Ojczyzny Lwówka Śląskiego, naszego kraju Polski oraz przynależności do Unii Europejskiej. Utrwaliły wiedzę na temat wyglądu Flagi Polskiej, Godła, Hymnu Polski, położenia geograficznego kraju na mapie, poznały sąsiadujące z nami kraje. Rozwijanie zainteresowań swoim miastem, krajem i Unią Europejską przedstawiły za pomocą różnych środków wyrazu (wiersze, legendy, piosenki, zabawy plastyczne, konstrukcyjne, interaktywne).