Majowe Święta

Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia Państwa Polskiego. 2. maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast 3. maja Święto Konstytucji 3 Maja. We wszystkich grupach wiekowych, adekwatnie do możliwości dzieci realizowano zajęcia o treściach patriotycznych. Dzieci wykonały prace plastyczne, malowały godło i flagę Polski, słuchały hymnu i legend o powstaniu Państwa Polskiego, uczyły się wierszy W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” oraz Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste” oraz piosenek o tematyce patriotycznej. Różnorodne zajęcia i okolicznościowe spotkania nawiązujące do świąt państwowych rozbudzają w dzieciach poczucie tożsamości narodowej, szacunek dla symboli i tradycji narodowych, kształtują w nich uczucie miłości i przywiązania do własnego kraju.