Majowa łąka

W miesiącu maju realizowaliśmy projekt edukacyjny ,,Majowa łąką”. Celem projektu było przybliżanie dzieciom świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska, poznanie mieszkańców mikro  i  makroprzestrzeni świata, budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska, kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, wyzwalanie ciekawości poznawczej, uświadomienie piękna i bogactwa przyrody w najbliższym otoczeniu oraz zachęcanie dziecka do poznawania świata przyrody poprzez uważną obserwację, dostrzegania jego piękna. Efektem pracy dzieci była praca plastyczno – techniczna ,,Majowa łąka”, którą rodzice mogli podziwiać na tablicy w holu przedszkola. Inspiracja do powstania pracy był spacer na pobliską łąkę.