Projekt „Majowa łąka”

Wiosna w pełni.  Wszędzie pięknie i kolorowo. Łąki pełne kwiatów i owadów. Dlatego w tym tygodniu dzieci rozmawiały o wiośnie na łące. Przedszkolaki  zapoznały się fauną i florą łąki. Poznały mieszkańców łąki, rozpoznawały odgłosy dochodzące wiosną, poznały cykl rozwojowy motyla, poznały nazwy roślin (min. maki, chabry). Dzieci także wykonywały różne prace plastyczne. Rozwijały zainteresowania przyrodnicze poprzez prowadzenie obserwacji przyrodniczych, sadzenie roślin w skrzynkach, spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, oglądanie filmów edukacyjnych.