Dzień Mamy

Mama to najważniejsze słowo w życiu dziecka. Jest one uosobieniem ciepła, miłości, bezpieczeństwa i troski. Dlatego pielęgnowanie oraz umacnianie więzi między dziećmi i rodzicami jest rzeczą  niezmiernie ważną. Wierszami i piosenkami przedszkolaki dziękowały im za okazywaną miłość i trud wychowania.