Bezpieczny przedszkolak

W pierwszych dniach września, nasze dzieci z przedszkola miały przyjemność spotkać się ze Strażnikiem Miejskim oraz Policjantkami, które pokazały przedszkolakom jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię oraz jak bezpiecznie zachowywać się na drodze. Dzieci utrwalały poznane zasady w przedszkolu i podczas wyjść.