Zajęcia zdalne w naszej grupie

W ostatnim tygodniu września podczas zajęć zdalnych dzieci z naszej grupy wspólnie z rodzicami rozmawiały o jesieni. Doskonaliły umiejętność wypowiadania się na jej temat. Za pomocą różnych technik plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (kształt, barwa) tworzyły prace plastyczne – małe dzieła sztuki. Małe dzieci uczą się bardzo wiele, często w niedostrzegalny sposób, jakby „przypadkiem”. Najlepiej przyswajają wiedzę i umiejętności poprzez zabawę oraz naśladowanie dorosłych i rówieśników. Można wykorzystywać ten fakt, by pomóc synowi czy córce dowiadywać się nowych rzeczy bez wielkiego wysiłku. Dziecko ma naturalną ciekawość świata, która sprawia, że ma ochotę dowiadywać się różnych rzeczy, zadaje mnóstwo pytań, sprawdza, jakie będą efekty jego działania. Powinien mieć również czas na swobodną zabawę (samotnie, z rówieśnikami, z rodzeństwem),dzięki której będzie uczył się samodzielności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporności psychicznej, dostrzegania innych ludzi i odkryje, co sprawia mu przyjemność. Oto zdjęcia dzieci z naszej grupy przysłane przez rodziców. Dziękujemy, jesteście wspaniali.