Poznajemy zawody – górnik

Barbórka to doskonała okazja, żeby przybliżyć dzieciom zawód górnika. Poprzez spotkanie z panem Tadeuszem, naszym konserwatorem – byłym górnikiem kopalni odkrywkowej w Niwnicach przedszkolaki miały możliwość zapoznać się z pracą górnika oraz elementami galowego stroju. Dzieci także poprzez obejrzenie prezentacji poszerzyły swoją wiedzę na omawiany temat, m.in. poznały historię Barbórki, rodzaje kopalni (odkrywkowa i głębinowa) czy kolory pióropusza u czako (czapki górnika). Były zabawy sensoryczne z węglem oraz pisanie węglem na kartce swojego imienia.