Zabawy z gliną

W ramach realizacji zagadnienia Co z czego jest zrobione? przedszkolaki po wysłuchaniu opowiadania Wycieczka do Biskupina wzięły udział w „burzy mózgów”- Czym jest glina? Dzieci mogły poznać ją sensorycznie tzn. dotknąć, powąchać, ugnieść czy z niej coś ulepić. Przy okazji dowiedziały się o jej właściwościach: może być miękka, mokra i elastyczna oraz twarda, sucha i krucha. Przedszkolaki z dumą prezentują wytwory swojej pracy z gliny.