Dzień Sportu

Ruch to nieodłączny element prawidłowego rozwoju małych dzieci. Kształtuje ich organizm, wpływa na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz daje dzieciom ogromną radość. Poprzez aktywność fizyczną dziecko, poznaje swoje ciało, możliwości i umiejętności, a także nabywa wszelkich sprawności, potrzebnych mu w późniejszym życiu.
Jednym z założeń wychowania przedszkolnego jest stwarzanie dzieciom warunków do podejmowania, rozwijania i doskonalenia wszelkich aktywności związanych z ruchem i sportem. Zadaniem każdego nauczyciela jest zachęcanie dziecka do podejmowania ruchu podczas zajęć dydaktycznych oraz spontanicznych zabaw.
W naszej grupie dzieci regularnie, w ciągu roku szkolnego, biorą udział w zabawach ruchowych, grach sportowych, spacerach, ćwiczeniach gimnastycznych oraz zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu.
6 kwietnia w naszej grupie obchodziliśmy Światowy Dzień Sportu. Przedszkolaki dowiedziały się jak ważną rolę w ich życiu odgrywa sport. Następnie z zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy wykonywały różnorodne aktywności fizyczne. Przy tym świetnie się bawiąc.