Sport to zdrowie – Światowy Dzień Sportu

Tego dnia do przedszkola wszystkie dzieci z grupy I przyszły w strojach sportowych. Głównym celem zajęć było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Każdy przedszkolak bardzo chętnie brał udział w przygotowanych zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem zestawu przyborów do gimnastyki – drabinki, zjeżdżalnie, ławki, materac, ścieżka sensoryczna. Międzynarodowy Dzień Sportu to dobra okazja , by podkreślić znaczenie sportu w dzisiejszym świecie.