Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia nasza grupa aktywnie włączyła się w obchody Światowego Dnia Zdrowia. Nasze działania obejmowały wiele czynności, aby w każdy z możliwych sposobów pokazać przedszkolakom, że zdrowie to olbrzymia wartość, o którą trzeba nieustannie dbać. W tym szczególnym dniu odbywały się pogadanki nt. zdrowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia, robiliśmy owocowe koreczki, które wykonane samodzielnie smakowały wyśmienicie. Wszystkie nasze zajęcia w tym dniu miały na celu – poprzez zabawę, ćwiczenia, rozmowy i inne zaplanowane działania przypomnieć, utrwalić, bądź uzyskać wiadomości i umiejętności przedszkolaków w tej ważnej materii.