Projekt ,,Łąka”

W dniach 9-13 maja nasze przedszkolaki realizowały projekt edukacyjny ,,Majowa łąka”. Celem projektu było przybliżanie dzieciom świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska, poznanie mieszkańców łąki, budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą, kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, wyzwalanie ciekawości poznawczej, uświadomienie piękna i bogactwa przyrody w najbliższym otoczeniu oraz zachęcanie dziecka do poznawania świata przyrody poprzez uważną obserwację, dostrzeganie jego piękna. Efektem pracy dzieci była praca plastyczna ,,Majowa łąka” wykonana farbami plakatowymi. Inspiracją do powstania pracy był spacer na pobliską łąkę, gdzie dzieci miały okazję obserwować rośliny i zwierzęta żyjące na łące.