Majowa łąka

W miesiącu maju realizowaliśmy projekt edukacyjny ,,Majowa łąką”. Celem projektu było przybliżanie dzieciom świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska, budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez; podejmowane działania na rzecz środowiska, kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, wyzwalanie ciekawości poznawczej, uświadomienie piękna i bogactwa przyrody w najbliższym otoczeniu. Efektem pracy dzieci były różnego typu prace plastyczne oraz Poidełka dla pszczół, które zostały umieszczone w różnych częściach ogrodu przedszkolnego.