Majowa łąka

W miesiącu maju realizowaliśmy projekt edukacyjny ,,Majowa łąka”. Celem projektu było przybliżanie dzieciom świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska, poznanie roślin i owadów, budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą, kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, wyzwalanie ciekawości poznawczej oraz uświadomienie piękna i bogactwa przyrody w najbliższym otoczeniu. Dzieci rozwijały swoje zainteresowania przyrodnicze: odbyły wycieczkę na pobliską łąkę, tworzyły karty zielnika, oglądały albumy o mieszkańcach łąki, słuchały wierszy o owadach, układały historyjkę obrazkową „Motyl”, poznały piosenkę „Mieszkańcy łąki”, bawiły się w zabawę integracyjną „Ślimak” oraz wykonały różnorodne prace plastyczno – techniczne (niezapominajki, motyle, pszczółki i plaster miodu, rysowały mniszki lekarskie, malowały majową łąkę na folii malarskiej w przedszkolnym ogrodzie).