Dzień Mamy

Mama to najważniejsze słowo w życiu dziecka. Jest ona uosobieniem ciepła, miłości, bezpieczeństwa i troski, dlatego pielęgnowanie oraz umacnianie więzi między dziećmi i rodzicami jest rzeczą  niezmiernie ważną. Przedszkolaki wierszem i piosenką wyraziły wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza. Dzieci, dziękując za okazywaną miłość i trud wychowania, zagrały i zaśpiewały tradycyjne STO LAT!!!