Bezpieczna droga do przedszkola

Na początku roku przedszkolnego należy dzieciom przypomnieć; jak bezpiecznie spacerować, na jakich przejściach przechodzić przez jezdnię i z kim. Dzieci uczestniczyły w zajęciach, które miały na celu przybliżyć im te wiadomości. Uczyły się wiersza „ Gapa” oraz piosenki „Kolorowe światła”, wykonywały różne prace plastyczne. Nie zabrakło codziennych ćwiczeń praktycznych w odblaskowych kamizelkach.