Projekt jabłko

We wrześniu tego roku  dzieci z naszej grupy brały udział w projekcie edukacyjnym „Jabłko”. Jego celem  było: kształtowanie postaw proekologicznych; poznawanie różnych ekosystemów: ogród, sad; poznawanie warunków niezbędnych do życia roślinom.  Dzieci podczas spacerów; obserwowały przyrodę w ogrodzie, oglądały filmy, słuchały tekstów literackich i piosenek, wierszy, wyliczanek, wykonywały różnorodne prace plastyczne. W czasie trwania  projektu przedszkolaki badały owoce za pomocą dotyku, wzroku, węchu, mierzyły ich wielkość, przeliczały. Brały udział w przygotowaniu soków owocowo-warzywnych. Cykl przeprowadzonych zajęć sprawił dzieciom dużo radości.