Spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego

W dniu 11 października 2022 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z inspektorami Transportu Drogowego, w którym brały również udział dzieci z grupy III. Dzieci poznały umundurowanie, wyposażenie którym dysponują inspektorzy w swojej pracy. Wysłuchały pogadanki na temat: „Bezpieczna droga do przedszkola” (zasady zachowania pieszych na drodze, stosowanie elementów odblaskowych, zasady zachowania się w autobusach podczas wycieczek przedszkolnych). Na koniec inspektorzy zaprosili dzieci do zwiedzania pojazdu służbowego Inspekcji Transportu Drogowego. Na spotkaniu dzieci otrzymały materiały promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym.