Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W dniu 21 listopada w naszej grupie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Przedszkolaki oglądały film edukacyjny pt. ,,Karolek prawa i obowiązki ”, poznały „Konwencję o Prawach Dziecka” i wypowiadały się na temat swoich praw i obowiązków. Przedszkolaki tańczyły przy piosence ,,Prawa dzieci”, a następnie wspólnie wykonały plakat na temat ,,Praw dziecka” odbijając umoczone w farbie dłonie na szarym papierze z prawami dziecka. Poprzez wyżej wspomniane działania przedszkolaki poznały przysługujące im prawa, a także obowiązki. Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.