Wizyta górników

Tego dnia z okazji zbliżającej się Barbórki gościliśmy panów górników z Kopalni Anhydrytu „Nowy Ląd”, którzy zawitali do nas, aby poszerzyć wiadomości dzieci na temat wykonywanej przez nich ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Nasi goście odpowiadali o swojej kopalni, jakiego używają sprzętu i jak wygląda strój górnika, dowiedzieliśmy się dlaczego to święto nazywamy Barbórką, ile guzików ma górniczy mundur i dlaczego, czapko górnika ma różne kolory pióropuszy. Na zakończenie dzieci ofiarowały własnoręcznie wykonane kwiaty składając naszym gościom najserdeczniejsze życzenia.