Bezpieczna droga do przedszkola

W ramach popularyzacji bezpieczeństwa osób pieszych w ruchu drogowym braliśmy udział w spotkaniu z pracownikami Straży Miejskiej. Poznaliśmy zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w miejscu dozwolonym tj. pasy, sygnalizacja świetlna. Trenowaliśmy prawidłowe przejście przez pasy przy przedszkolu oraz podczas spaceru na przejściu z sygnalizacją świetlną. Zdobytą wiedzę utrwalaliśmy również w sali podczas zajęć.

Pierwsze dni w przedszkolu już za nami – bawimy się wesoło

Pierwsze dni w naszej grupie upłynęły nam przy wspaniałej pogodzie. Wrześniowa aura sprzyjała zabawom w ogrodzie przedszkolnym, a  więc wiele czasu spędziliśmy przede wszystkim bawiąc się na świeżym powietrzu, przy grzejącym jeszcze słoneczku.