Wakacje! – zajęcia zdalne

W minionym tygodniu dzieci utrwalały zasady bezpieczeństwa podczas wakacji. Poznały znaki informacyjne i ostrzegawcze, które występują na szlakach turystycznych. Poznały najważniejsze pasma górskie w Polsce oraz nazwy miejscowości położonych w górach. Dzieci rozmawiały z rodzicami na te­mat planowania podróży – zastanawiały się, o czym należy pamiętać, gdy wyrusza się w podróż, tworzyły listę rzeczy, które są niezbędne, np. na wycieczce w górach, na wakacjach nad morzem, na wycieczce w lesie, nad wodą, na łące. Wspólnie z rodzicami omówiły środki transportu, którymi można udać się w podróż.
Dzieci rozmawiały o czekającym je rozstaniu z przedszkolem. Określały, co najbardziej lubiły robić w przedszkolu, które zajęcia były najbardziej interesujące, czego się nauczyły. Rozmawiały również o sposobach, w jakich można podtrzymywać kontakty z kolegami i koleżankami z grupy.
Uczestniczyły w wielu zabawach językowych. Doskonaliły umiejętności analizy i syntezy syla­bowej i głoskowej, przeliczały sylaby i głoski w słowach, przeliczały słowa w zdaniach.

Zajęcia zdalne „Lato”

W tym tygodniu dzieci z naszej grupy zapoznały się z charakterystycznymi cechami i zjawiskami pogodowymi lata. Bawiły się do znanej przedszkolakom piosenki „Słoneczko uśmiechnij się”. Opowiadały rodzicom jakie zmiany zauważyły w przyrodzie latem, poznały piosenkę K. Kwiatkowskiej „Po łące biega lato”. Wyszukiwały obrazki kojarzące się z latem. Prowadziły doświadczenie „Jak powstaje burza „ z użyciem balonu. Dowiedziały się jak należy zachować się podczas burzy, jak powstaje tęcza, utrwaliły wiedzę o tym jak powstaje deszcz , rysowały krajobraz letni i wycinały tęczę.

 

Zwierzęta duże i małe- zajęcia zdalne

W minionym tygodniu (08.06.2020r.- 12.06.2020r.) na zajęciach zdalnych dzieci zdobywały wiadomości o zwierzętach – poznawały ich nazwy, wy­gląd, zwyczaje, a także miejsca ich występowania. Tworzyły zbiory zwierząt zgodnie z podanymi kategoriami, porównywały liczbę zwierząt w zbiorach. Poznały znak odejmowania, ćwiczyły zapisywanie działań z wykorzystaniem tego znaku. Rozwijały kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach, wyod­rębnianie głosek na początku, w środku i na końcu wyrazu. Samodzielnie poszukiwały informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, al­bumy). Wypowiadały się o zwyczajach zwierząt na podstawie własnych spostrzeżeń. Przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po lesie, a także zasady bezpieczeństwa podczas kon­taktu z nieznajomymi zwierzętami. Stworzyły kodeks właściwego zachowania się wobec nieznanych zwierząt. Za pomocą muzyki i tańca wyrażały swoje emocje i doskonaliły umiejętności interpersonalne.

Zajęcia zdalne – Dzień Dziecka

Podczas realizacji tematu związanego z międzynarodowym Dniem Dziecka nasze przedszkolaki zapoznały się z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie. Dowiedziały się, że nie w każdym kraju na świecie te prawa są przestrzegane. Zapoznały się z wyglądem tradycjami i zabawami dzieci w innych krajach i kontynentach, w oparciu o wiersze i opowiadania poznały sposób życia swoich rówieśników w innych strefach klimatycznych takich jak Afryka, Azja, Grenlandia czy Ameryka Południowa. Swoim rodzicom opowiadały o swoich marzeniach , fantazjach dziecięcych. Bawiły się przy utworze Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są” i poznały piosenkę „Moja fantazja”.

Rodzina – zajęcia zdalne

W tym tygodniu panowała radosna atmosfera. W dniach 25-29 maja dzieci poszerzały swoją wiedzę na temat rodziny. Przedszkolaki, oczywiście z pomocą rodziców, wzmacniały poczucie przynależności do ro­dziny poprzez opisywanie osób słowami, ruchem, gestem, a także odgrywając scenki z życia ro­dzinnego. Dzieci utrwalały znajomość nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeń­stwo, dziadkowie, krewni itp. Rozwijały kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach. Usprawniały słuch rozwiązując zagadki słuchowe. Dzieci rozwijały umiejętności matematyczne poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów. Ćwiczyły przeliczanie obiektów, dodawanie w zakresie 10, kontynuowa­ły rytmy. Uczestniczyły w zabawach ruchowych do piosenek, tworzyły do nich akompaniamenty i ilustrowały je ruchem. Wykonywały prace plastyczne i maskotki dla rodzeństwa lub rodziców. Dziękujemy serdecznie rodzicom za poświęcony czas i zaangażowanie w wykonywanie prac i zadań z dziećmi oraz za nadesłane zdjęcia.

Zajęcia zdalne – „Wrażenia i uczucia”

W minionym tygodniu podczas zajęć zdalnych dzieci z naszej grupy wspólnie z rodzicami rozmawiały o emocjach i uczuciach. Próbowały identyfikować i nazywać uczucia i emocje towarzyszące im podczas różnych aktywności oraz odczytywać emocje swoich rodziców i rodzeństwa. Ćwiczyły odporność emocjonalną, sposoby reagowania podczas wygranej i przegranej. Słuchając opowiadań i wierszy rozmawiały z rodzicami o własnych uczuciach i reagowaniu na nie. Utrwaliły informacje dotyczące akceptacji wszystkich uczuć oraz radzenia sobie z tymi, które są dla dzieci trudne. Na podstawie opowiadania poznały treść i znaczenie przysłowia „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Próbowały wyrażać swoje nastroje. Wspólnie z rodzicami odkrywały się rozpoznawały literę h, H,  próbowały pisać ją po śladzie i samodzielnie oraz odczytywać proste wyrazy.

Polska to mój dom

Podczas kolejnej już edukacji domowej z rodzicami, dzieci rozmawiały o Polsce, symbolach narodowych: fladze, godle i hymnie. Dowiedziały się co to ojczyzna oraz to, że Polak jest osobą, która mówi po polsku, a jego krajem jest Polska. Oglądały mapę naszego kraju i zaznaczały na niej Lwówek Śląski oraz inne miejsca które kiedyś odwiedziły, Wisłę i Warszawę – stolicę Polski. Poznały niektóre duże polskie miasta takie jak Gdańsk, Toruń i Kraków oraz krajobrazy naszej ojczyzny – lasy, niziny, morze, wydmy, jeziora, góry, rzeki. Zapoznały się z piosenką „O Warszawskiej Syrence” i Legendą o Smoku Wawelskim, wspólnie z rodzicami przypomniały sobie hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”. Dowiedziały się również, że Polska leży w Europie i jest członkiem Unii Europejskiej. Wysłuchały hymn Unii Europejskiej „Oda do radości’ Ludwiga van Beethovena. Oprócz tego wyklejały z kółek na czerwonym tle orła białego, który jest symbolem naszego godła narodowego. Wspólnie z rodzicami odkrywały w tekstach literę J, j i po zapoznaniu z wyglądem graficznym litery próbowały ją napisać.

W krainie muzyki- zajęcia zdalne

Nasze przedszkolaki sumiennie uczą się i bawią w swoich domach. W dniach 11-15 maja dzieci poszerzały swoją wiedzę na temat muzyki. Uczestniczyły w wielu zaba­wach dźwiękowych, tworzyły instrumenty, poznawały różne rodzaje ekspresji muzycznej. Próbo­wały nazywać uczucia, które im towarzyszą podczas słuchania i tworzenia muzyki. Uczestniczyły w zabawie badawczej „Grająca woda”. Rozwijały swoje umiejętności matematyczne, klasyfikując przedmioty i definiując podobieństwa i różnice między nimi. Dopasowywały różne rodzaje utworów do odpowiednich uroczystości. Dzieci nauczyły się rozpoznawać lite­rę h, H, kreślić ją po śladzie i samodzielnie. Próbowały wyrażać treść utworu poprzez ruch i środki plastyczne ( np. praca plastyczna pt. „Malowanie muzyki”). Utrwaliły informacje dotyczące bezpiecznego poziomu głośności dźwięków, dowiedziały się, jak dbać o słuch. Wspólnie z rodzicami tworzyły gitarę według instrukcji obrazkowej. Ponadto dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, rytmicznych i ćwiczeniach gimnastycznych.

          

Tajemnice książek – zajęcia zdalne

W tym tygodniu przedszkolaki z naszej grupy rozmawiały o tym, jakie miejsce zajmują książki w naszym życiu, do cze­go służą, jakie informacje można w nich znaleźć. Na podstawie zabawy dydaktycznej „Gdzie jest głoska f ?” odkryły literę f, F, uczyły się ją kreślić samodzielnie i po śladzie. Tworzyły modele słów zawierających literę f oraz doskonaliły umiejętność określania głosek na początku, na końcu i w środku wybranych słów. Dzieci oglądały film pt. „Jak powstaje papier?” oraz film pt. „Jak powstaje książka”. Wspólnie z rodzicami two­rzyły polisensoryczną książeczkę obrazującą ich uczucia podczas pobytu w domu. Wykonywały ćwiczenia matematyczne. Rozwiązywały wie­le zagadek językowych. Na podstawie opowiadania Jak powstaje książka? dzieci poznały krótką historię papieru i książek. Podczas zabaw tematycznych np. w księgarnię, przedszkolaki utrwaliły wygląd banknotów i monet używanych w Polsce oraz uczyły się posługiwania ich modelami. Uczestniczyły w zabawach ruchowych i rytmicznych. Dziękujemy serdecznie Rodzicom za zdjęcia.

 

Dbamy o naszą planetę

Podczas naszej kolejnej proponowanej przez nauczycielki dalszej edukacji i zabawy online zajęliśmy się tematyką ekologiczną. Dzięki państwa działaniom i pracy z dziećmi , poznały one w jaki sposób mogą dbać o naszą ziemię i środowisko naturalne. Dowiedziały się jak należy segregować śmieci, dlaczego należy oszczędzać wodę? Brały udział w doświadczeniu pt. „Ile wody nam ucieka?” , czyli co się stanie gdy pozostawimy po sobie nie całkiem dokręcony kran, ile ucieknie niezużytej wody. Przypomniały sobie również inne dobre nawyki ekologiczne np. podczas wycieczki i spaceru po lesie i łące. Jak pozyskać źródła prądu bez szkody dla środowiska. Nauczyły się dostrzegać ekologiczne problemy naszej planety oraz wskazywać przyczyny ich powstawania. Poznały zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi. Dowidziały się , że „Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi – przydarzy się człowiekowi. Ponadto odkrywały literę Z, z w oparciu o wyraz „zegar” i bawiły się w zabawy matematyczne i logiczne stosując wyrażenia „mniej czy więcej” poznając przy tym graficzny znak mniejszości, większości i równości (<, > , = ).