Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

  •  Trwać będzie w okresie 8-31.03.2022 r.
  •  Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola przyjmowane będą w terminie 8-21.03.2022 r.
  •  Szczegółowy tryb przebiegu postępowania rekrutacyjnego zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej.
  • Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2021/2022, chcący aby ich dziecko zostało przyjęte na rok szkolny 2022/2023, powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
  • Deklaracje należy przesłać drogą mailową na adres:

ppnr2@poczta.onet.pl
(w tytule proszę wpisać: DEKLARACJA 2022/2023)

lub
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
DEKLARACJA 2022/2023

umieścić w skrzynce na listy, znajdującej się przy wejściu na teren przedszkola w terminie: 1-7.03.2022 r.


Można skorzystać ze wzoru deklaracji dostępnego
w administracji przedszkola.

 

 

>>WNIOSEK<<