Pedagog przedszkolny

Porady dla rodziców – 11.05.2020

Materiały i porady dla dzieci, rodziców i nauczycieli

Higiena przedszkolaka

Pomysły na wiosenne zabawy plastyczne dla dzieci

Zajęcia Kółka Muzycznego – Kwiecień 2020r.

Zajęcia Kółka Muzycznego – Maj 2020r.

PRAWA DZIECKA – 01.06.2020r.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności muzyczne dzieci

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności muzyczne dzieci nr 2

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności muzyczne dzieci nr 3

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności muzyczne dzieci nr 4

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności muzyczne dzieci nr 5

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności muzyczne dzieci nr 6

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności muzyczne dzieci nr 7

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności muzyczne dzieci nr 8

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności muzyczne dzieci nr 9

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne dzieci

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne dzieci nr 2

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne dzieci nr 3

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne dzieci nr 4

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne dzieci nr 5

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne dzieci nr 6

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne dzieci nr 7

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne dzieci nr 8

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne dzieci nr 9