Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

w Publicznym Przedszkolu Nr2 w Lwówku Śląskim

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

6.30 – 8.00

zabawy swobodne
pozostałe formy

ZS
PF

 

8.00 – 9.00

zabawy swobodne
pozostałe formy
śniadanie (8.30)

ZS
PF

 

 

 

 

podstawa programowa

9.00 – 11.00

zajęcia dydaktyczne
zabawy swobodne
pobyt na powietrzu

ZD
ZS
P

11.00 – 13.00

zabawy swobodne
zajęcia dydaktyczne
pozostałe formy
pobyt na powietrzu
obiad (12.30)

ZS
ZD
PF
P

13.00 – 16.30

zabawy swobodne
pozostałe formy
pobyt na powietrzu
podwieczorek (14.00)

ZS
PF
P

 

 

Legenda:

ZS zabawy swobodne – czas przeznaczony na zabawy swobodne w stałych kącikach zainteresowań np. czytelniczym, konstrukcyjnym, artystycznym, przyrodniczy oraz zmiennych organizowanych do aktualnej tematyki, sytuacji podejmowane samorzutnie przez dzieci indywidualnie lub zespołowo z udziałem lub bez nauczyciela, realizacja pomysłów dzieci.

ZD zajęcia dydaktyczne – czas przeznaczony na zabawy i zajęcia kierowane – zorganizowane przez nauczyciela dla całej grupy lub zespołu o określonej tematyce i celu działania z wykorzystaniem różnorodnych pomocy edukacyjnych, realizowane wg założeń podstawy programowej i przyjętego programu wychowania przedszkolnego, obejmujące poszczególne obszary rozwoju dziecka: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy, w tym m.in. zajęcia j. angielskiego, rytmiki, gimnastyki oraz zabawy dydaktyczne, bloki edukacyjne i realizowane programy (np. „Czyste powietrze wokół nas” i inne).

P pobyt na powietrzu – czas przeznaczony na spacery, wycieczki, gry i zabawy ruchowe na placu zabaw, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe ogrodnicze, swobodne lub zorganizowane przez nauczyciela

PF pozostałe formy – czas przeznaczony na prowadzenie obserwacji, diagnozy pedagogicznej, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolności dzieci, organizacja zajęć dodatkowych np. religia, czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne w grupie np. schodzenie i rozchodzenie dzieci, przygotowanie do posiłków, sprzątanie sali, przygotowanie sali do zajęć, leżakowanie/odpoczynek, wyciszenie aktywności, zajęcia indywidualne z dziećmi.