Witamy na stronie
Publicznego Przedszkola Nr2
w Lwówku Śląskim.

 

Rekrutacja

do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śl.

od 24 lutego 2020r. do 13 marca 2020r.

do godz. 15:00

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą dostępne od 24.02.2020r.

w administracji przedszkola oraz na stronie internetowej.

 

 

 

Informujemy rodziców o możliwości składania

D E K L A R A C J I

 o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2020/2021
w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Lwówku Śląskim
przez dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola.
 
DEKLARACJE należy składać wyłącznie
w administracji przedszkola w terminie:
17.02. – 23.02.2020 r.*
w godzinach: 7:30-15:30

* Rodzice corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (art.153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).