Od 29.03.2021 roku ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkola. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Obecnosci.pl.

Przedszkole będzie prowadzić zajęcia stacjonarne na wniosek:

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2. rodziców dzieci, którzy:

  1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

  2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

  3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

  5. wykonują działania ratownicze,

  6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

  7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa
   w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

  10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

  11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia
   14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wniosek należy złoży do dyrektora przedszkola, określając godziny pobytu dziecka. Wsparcie uzyskają rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców realizuje wyżej wymienione zadania.

 

 

 


 

 

 

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania w telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu zawierającą link do aplikacji ProteGO Safe.

 


LIST
 

 

 

 

Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę, Wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy 10 wskazówek, które Ci pomogą. Centrum Rozwoju Lokalnego – organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej “Dzieci uczą rodziców” kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech, przygotowało kolejny materiał wideo z poradami. Film “Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa” to materiał, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci. W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska.